25 200
Směr vyzařování
5 500
5 500
5 500

JAK OSVĚTLIT QUADRIO

31.08.2015

Quadrio je jedna z těch náročnějších staveb, na kterých jsme pracovali. Obsahuje 16 400 m2, kanceláří, 19 luxusních bytů a nákupní prostory o rozloze 8 500 m2. To vše je zapojeno do systému vzdálené správy (sběrnicový systém KNX) a musí odpovídat přísným nárokům na spotřebu elektřiny.

V případě osvětlení je možno dálkově ovládat svítidla vybavená předřadníky pracujícími na DALI protokolu. Svítidla je možné vzdáleně stmívat nebo zcela vypnout a tím efektivně řídit spotřebu el. energie. To vše buď v plně automatickém režimu, nebo manuálním vstupem. Mnohé z prostor Quadria jsou navíc osazeny pohybovými čidly. Svítí se tak pouze v prostorách a v časových intervalech, kdy je to skutečně nutné. Jinak jsou svítidla vypnutá. Celková úspora, kterou tento systém přináší, zdaleka není zanedbatelná – pohybuje se v rozmezí 25-45% v závislosti na druhu prostor a na jejich momentálním využití.

Aby budova plnila požadavky energetického certifikátu LEED Silver, bylo nutné snížit energetickou spotřebu osvětlení v kancelářích na minimum (12 W/m2), a zároveň udržet intenzitu osvětlení 500lx, která je pro kanceláře standardem. Kromě splnění těchto technických požadavků jsme chtěli zajistit jednotný vizuální styl kanceláří, a tedy použít svítidla s jednotným designem.

Po vyzkoušení několika variant jsme nakonec zvolili závěsná liniová zářivková svítidla vlastní výroby. Svítidla jsou vyrobená z eloxovaného hliníkového profilu s optickou mřížkou s účinností 88%. Svítidla byla zhotovena na míru tak, aby respektovala modulový rastr podhledů a chladících systémů. Zároveň jsou vyráběna standardními technologiemi v našich výrobních prostorách v Brně, máme s nimi dlouhodobou dobrou zkušenost a můžeme je dodat ve vysokém počtu v poměrně krátké lhůtě. Po několika měsících od montáže je na hodnocení možná ještě brzy, ale zatím se osvědčují. Naši technici už chodí do Quadria jen za nákupy.