25 200
Směr vyzařování
5 500
5 500
5 500

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - MASARYKOVA UNIVERZITA

Architekt:

A PLUS a.s.

Investor:

Masarykova univerzita Brno

Co bylo výzvou?

Spolupráce s renomovanou architektonickou splečností A PLUS. Návaznost na obchodní centrum Brno Campus Square.

Co na to klient?

Investor i architekt ocenili vysokou úroveň zpracování detailu projektu v souvislosti s další expanzí univerzitního kampusu.