25 200
Směr vyzařování
5 500
5 500
5 500

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Jánská Brno

Architekt:

BOOS a.s., Ing. arch. Martin Mrlík

Investor:

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Co bylo výzvou?

Citlivé zakomponování moderního osvětlení do historizujícího administrativního interiéru.

Co na to klient?

Dodržení technických a designových parametrů původní a nové koncepce osvětlení.