25 200
Směr vyzařování
5 500
5 500
5 500

OSAZUJEME VLASTNÍ LED MODULY

14.01.2016

Možnost tvorby atypických LED modulů jak co do tvaru, tak i co do světelně technických parametrů. A to i v malých a středních sériích. V lince jsou použity CNC stroje německé společnosti Autotronik a skládá se z šablonové tiskárny aplikující přetavovací pastu na DPS (deska plošných spojů), na níž jsou v dalším kroku osazovacím automatem umístěny elektronické součástky. Automat má osazovací rychlost 5.500 součástek za hodinu. Osazené moduly jsou následně vloženy do pece, kde dojde k přetavení pasty do spolehlivého pájeného spoje. A pak již zbývá jen rozsvítit.